Genel Ortaöğretim Dairesi Teşkilat Yapısı

Daire Müdürü: Aktan ERDOĞA

Müdür Yardımcısı: Nahide YALYALI

Uzman: Hatice Ece UZUN