Tüzükler

25/1985 Sayılı Öğretmenler Yasası tahtında çıkarılan tüzükler

1.

Yüksek Danışma Kurulu ile Teknik Kurulun Toplanma ve Çalışma Yöntemleri ile Yetkileri Tüzüğü

25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın 92. maddesi uyarınca aynı Yasanın 102. maddesi uyarınca

2.

Öğretmenler Ek Çalışma Ödeneği Tüzüğü

25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın 56(5) maddesi uyarınca

3.

Eğitsel Kol Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği Tüzüğü

25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın 38 (3) maddesi uyarınca

4.

Öğretmenlerin Görev Gereği Taşınmaları Ödeneği Tüzüğü

25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın 60.(1) maddesi uyarınca

5.

Öğretmenler Yurt Dışı Burslar Tüzüğü

25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın 67 (2) ve 102  maddeleri uyarınca

6.

Okul Kitaplıkları Tüzüğü

25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın 93. ve 102. Maddeleri uyarınca

7.

Öğretmenler Sicil Tüzüğü

25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 95 (4) ve 102. maddelerini uyarınca

8.

Öğretmenlerin Ödüllendirilmesi Tüzüğü

Öğretmenler Yasası’nın 89 ve 102. maddeleri uyarınca

9.

Orta, Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları Bölüm Şeflikleri Tüzüğü

25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın 102 ve 7(2) C maddesi uyarınca

10.

"Öğretmenler Sınav Tüzüğü"

(29.08.2011- R.G. 146- EK III- A.E. 473) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli]

11.

“Öğretim kurumlarını dıştan bitirmek isteyenler için düzenlenecek merkezi sınavların hazırlanması, yürütülmesi ve denetimine ilişkin hükümler”

12.

"Çıraklık ve Kalfalık Eğitiminin yapılacağı Meslek Dalları Emirnamesi"

Çıraklık Sözleşmesi Yapılacak İşyerlerinin Seçimi, Özellikleri ve Sözleşme Esasları" Tüzüğünün 5. maddesini uyarınca

13. "ÖğretmenKadrolarınınEğitim ve Öğretim Kurum ve KuruluşlarınaDağılımı Tüzüğü"

14. "Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Tüzüğü"